Educate-Yourself
The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©

Otto Skorzeny’s afsløringer, Anden del

Familien, der Undertrykker og Udnytter Sammen...Forbliver Sammen

Translated Versions: Poland flag  Romania Flag Portugal flag Italy flag French flag Danish Flag

From Ken Adachi <Editor>
Danish Translation, Anon. by request Danish Flag
http://educate-yourself.org/cn/familythatpreystogethercompared24aug07Danish.shtml
August 24, 2007

Kig grundigt på disse to fotografier. Giv dig god tid til at studere dem i mindste detalje. Fotografiet til venstre er en tilskåret og forstørret del af et gruppe foto, som er taget omkring 1938 i en bjerghytte et eller andet sted i Tyskland. Drengen i sømandstrøjen er 14-15 år gammel. Fotografiet til højre er taget den 7 marts 1949 i Midland, Texas, og viser Prescott Bush familien, som står foran et propel drevet passager fly. George Herbert Walker Bush er 25 år på dette fotografi. Prøv nu at spørge dig selv: er det de samme personer, der poserer på begge fotos?

Geroreg Scherff Family 1938Prescott Bush Family ca. 1948

Hvis dit svar er ”ja”, så er fotografiet til venste det mest inkriminerende og eksplosive foto nogensinde i USA’s historie, hvilket vil blive åbenlyst længere fremme. (Jeg har brugt PhotoShop til at slette ansigterne på tre andre personer på det tilskårede fotografi til venstre, således at det vil være lettere at koncentrere sig om de tre personer, der interesserer os.) Det oprindelige fotografi i fuld størrelse, hvorfra jeg har tilskåret denne del, kan ses længere nede på siden.

Otto Skorzeny in Nazi uniform ca 1942Første gang jeg så dette fotografi var i begyndelsen af maj 2007. En person havde sendt mig et link til en afslørende artikel af Don Nicoloff, offentliggjort i april på avisen The Idaho Observer. Don beretter her Eric Bermen’s overraskende historie, og hvorledes han kom i besiddelse af en skotøjsæske fyldt med fotos, givet ham af Otto Skorzeny, Hitler’sbodyguard, super kommandør, hemmelig agent , morder, og med-organisator - sammen med Allen Dulles, George HW Bush, Bill Donovan og Reinhard Gehlen – alle engagerede af CIA.

Først gang jeg henviste til Otto Skorzeny’s fotografier var den 20 maj 2007, i et foto essay offentliggjort under titlen ”Gådefuld person på et krigstids fotografi fra 1 september 1944 (20 maj 2007).” Siden da, har jeg snakket med Don Nicoloff ved 4-5 forskellige lejligheder, og Mama Mia, hvor han er dygtig til at grave informationer frem! Jeg har aldrig før mødt en person med så utrolig en evne til at opgrave enorme mængder af totalt forskellige, men alligevel inkriminerende og bekræftede beviser til at styrke sine ideer. Man skulle tro, at han har fri adgang til NSA’s, CIA’s og ONI’s databank samtidigt. Don fortæller mig at han bliver guidet af  ”intuitive indtryk”. Hvis det er tilfældet, så kører Don’s intuition i en høj-octan drevet Ferrari. (Don Nicoloff er nu vært på sit eget private Radio program på internettet http;//educate-yourself.org/cn/donnicoloffradioshow26nov07.shtml)

Sidste måned offentliggjorte jeg en mere detaljeret artikel om Eric Bermen/Otto Skorzeny historien under titlen ”Otto Skorzeny’s afsløringer, Første del: Martin Bormann, Reichsleiter i Eksil som Amerikansk Pensioneret (6 juli 2007). Jeg inkluderede 24 tilskårne ”hoved fotos” af Martin Bormann, hvoraf nogle stammer fra officielle fotografier fra nazitiden, mens størstedelen stammer fra Skorzeny’s fotografier

Originalen af ”hytte gruppe-fotografiet” (set herunder) som kan købes på gennem Eric Bormann, er i årenes løb blevet noget udvasket i farver og kontrast, så jeg forbedrede (og forstørrede) fotografiet i PhotoShop, for at opnå en større klarhed og kontrast i den anden kopi.
Ydermere har jeg på den tredie kopi med pile indikeret de forskellige personer, identificeret af Bermen.

1.

Scherff family and friends ca. 1938 Germany

2,

Scherff family and friends ca. 1938 color adjusted

3.

Scherff family & friends ca. 1938 with  arrows and text

Otto Skorzeny fortalte Eric Bermen, at George Sherff Jr., identificeret på ovenstående fotografi, og George Herbert Walker Bush, den 41 tyvende president i USA, i virkeligheden er én og samme person. Efter at have læst Don Nicoloff’s artikel, var jeg til at begynde med overbevist om, at George Sherff Sr. og Prescott Bush var to forskellige personer, men når jeg kigger på de ovenstående fotografier, forekommer det mig, at Prescott Sheldon Bush og George Sherff Sr. meget vel kan være én og samme person. Og jeg tror det er mere end en tilfældighed, at kvinden, der sidder foran George Sherff Sr. på det ovenstående fotografi, ligner Dorothy Wear Walker Bush til forveksling (hun skulle være omkring 37 år på dette foto), og som elleve år senere, er fotograferet foran en flyvemaskine med mand og søn, Prescott S. Bush og George HW Bush (eller er det George Sherff Jr.?)

Hvad er din mening om denne historie?

Ken Adachi


Related

The Revelations of Otto Skorzeny, Part 1: Martin Bormann, Reichsleiter in Exile & American Retiree (July 6, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/martinbormannphotostocompare02jul07.shtml

Mystery 'Person' from a September 1, 1944 Wartime Photograph (May 20, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/mysteryguest1944photo20may07.shtml


Kommentarer

-----Originale Besked-----
Fra: Leslie <xbjllb@embarqmail.com>
Til: Ken Adachi
Cc: Jeff Rense
Sendt: søndag d. 15 juni 2008
Subject: Bush’s familiefotografier

Hr. Ken Adachi:

Det originale fotografi’s helhedsforhold er ikke korrekt...det er blevet lettere strukket i bredden.  (Jeg er en video editor, så jeg er EKSTREMT opmærksom overfor afvigelser i helhedsforhold på foto og video, hvilket er dagligt forekommende i nutidens TV verden, med sving fra 4x3 til 16x9 high def ratio.)

Hvis du strækker fotografiet blot en lille smule i højden, kommer du frem til en næsten korrekt tilpasning.

Nedenfor ser du dit tilskårede fotografi som jeg har strukket lidt i højden, for at tilpasse Bush’s familiefotografi:


1938 Scherff Family Photo in Germany
Gamle fotografiapparater var ofte skyld i linseforskydning, og højde og vinkel som kameraet blev holdt i, er ligeledes en afgørende faktor.

Hvis du sætter hvert ansigt overfor hinanden i PhotoShop, vil du se at tilpasninger er ABSOLUT.

Her er mit forsøg, men jeg er ingen ekspert:

Comparisons of Scherff/Bush  Photos


Vær især opmærksom på position, størrelse og afstand mellem næse, mund og hår. Kvinden bærer briller på det tyske fotografi, hvilket får hendes øjne til at synes større.

Du har et næsten fuldstændigt sammenfald her, når du tager højde for alderen.

Leslie.

***

-----Originale Besked-----
Fra: G.J. Gianninoto
Til: Ken Adachi; NANCY AT ZETATALK
Sendt: Torsdag d. 19 juni 2008
Subject: ER GHWB og GSSr kloner? Etc.

Ken Adachi,

Re: http://ecucate-yourselt.org/cn/familythatpreystogethercompared24aug07.shtml

Jeg har undersøgt dine GHWB/GSJR fotografier nærmere, og jeg er bekendt med Nancy Leider’s meget overbevisende beviser på, at GWB er en klon nummer tre. [ ZETATALK.COM] Jeg skriver til dig fordi det muligvis vil interessere dig at høre, hvilken konklusion jeg senest er nået frem til, også selvom jer ikke har personlig bevis for noget af det.

Jeg er primært optaget af og interesseret i Udenjordiskes Kontakt Til Jorden*, men denneher klon historie er et emne, der fasinerer mig. Muligvis vil det også fasinere dig.

Er det måske muligt, at Prescott Bush og George Sherff er klonede brødre, gift med klonede søstre, således at deres relative børn ville være så ens, at de ville kunne indtage hinandens plads? Eller døde den originale Bush-søn, og tog dennes klonede identiske [fætter] så hans plads? Man skulle ikke tro det var muligt, da Prescott holdt af New Yorker gangsternes selskab, især Jimmy Walker, og sandsynligvis forelskede sig i Jimmy’s søster, og giftede sig med hende. Hvoraf følger at Walker navnet i Bush-familien oprindeligt stammer fra en gangster-familie. Men er det mon muligt, at Dorothy er Fru George Sherff’s klonede søster?

Dele af denne teori, forudsætter at der var en plan igang helt tilbage til før 1900. Mens det er utroligt  at tænke på, at der var viden og teknologi tilgængelig for kloning før anden verdenskrig, forekommer det totalt utænkeligt, at det skulle have været muligt endda 50 år før da.
Med mindre denne avancerede teknologi og viden blev stillet til rådighed fra udenjordiske civilisationer. Og hvis dette skulle være tilfældet, hvor længe har ”de” så været her?
Jeg har læst i nogle reporter, at tyskerne opnåede viden og teknologi til at bygge flyvende tallerkner, i Bayern engang tilbage i 1920’rne. Det var ikke sådan at de ligefrem blev givet viden til intergalaktiske rejser, men rejser i vores eget solsystem var helt klart opnåelige på daværende tidspunkt.
Robert Shapiro [Light Technology Publishing] beretter om en specielt negativ gruppe af udenjordiske væsener, der kom til jorden før 1900, udsøgte sig de mest egoistiske magtpersoner blandt jordens befolkning, begavede dem med teknologi og viden, samt fløj dem til månen og mars. Han fortæller desuden, at den Hemmelig Skygge Regering, HSR, kom i besiddelse af en tidsrejsemaskine omkring 1990, men at denne maskine kun kørte og fungerede på energi fra kærlighedsvibrationen, således at HSR pludseligt befandt sig i den meget uforsvarlige situation, at måtte finde og samarbejde med piloter, der, ja,  var i hænderne på denne selvtjenende gruppe, men ligeledes var istand til at frembring denne energi som kærlighed. Hvorom alting er, så hævder han i sine kanaliserede beskeder, at presidenten efter JFK opnåede gennemgribende global fred på jorden, men at HSR bortførte ham i deres tidsrejsmaskine, og at vores historie, inkluderet nutiden, derfor kører på en ændret og paralel tidslinje. Har du aldrig haft følelsen af, at vi lever i en tid, der ikke tilhører os, at du føler savnet af noget, som du ikke er i stand til at sætte ord på? Han fortæller ligeledes, at de vendte tilbage i tiden, og førte Hitler frem til vores tid, for at deltage i den Serbo-Kroatiske konflikt under Clinton’s mandat.

For eksempel, hvis jeg imorgen rejste tilbage i tiden, og dræbte din kone som barn, så ville hun ikke eksistere idag, og du ville være gift med en anden person. Så i overmorgen ville du have din anden kone, men ville din sjæl være bevidst om ændringen, og længes efter det liv som du har levet indtil da, uden at være i stand til bevidst at udtrykke hvad det er der mangler? Hvor ofte sker dette mon med vores ledere og i krige? Jeg siger dig, at jeg føler meget stærkt, at vi lever i en mulig fremtid, på en ændret tidslinje. Det føles så mærkelig, dét, der sker her på jorden nutildags...det føles ikke ”naturligt”. Er det mon muligt, at komme tilbage til det punkt, hvor vi blev afsporet, vores egen tidslinje? Og som en evig sjæl, der udlever forskellige roller i forskellige tider, er det i det hele taget af nogen betydning? Jeg føler, at det har en betydning, men som i TV showet ”Sliders”, kan vi mon nogensinde finde tilbage til den tidslinje vi forlod?

Kunne nogen, for eksempel, rejse tilbage i tiden, og føre Hitler frem i tiden før hans død, og hvis denne tidsrejsende Hitler så ikke ”gjorde som han skulle”, slå ham ihjel. Men så, hvis de skulle ændre ide, rejse tilbage i tiden, til det punkt lige før de tog ham første gang, og føre ham frem i tiden til et nyt projekt?

Jeg føler, at Jorden er et sted, hvor alle uløste problemer og situationer fra andre galakser, planeter, og måske også andre tidslinjer, bliver løst. Det er som om, at hver en representant for krystalliserede og ufleksible ideer udefra, er født her på jorden, for at komme overens med hinanden, og ud af det, vil der komme en høst, eller en oprykning til en højere vibration, for alle dem, der har forstået lektien, mens dem, der ikke har forstået det, må gå klassen om igen, indtil det er tid til en ny oprykning. Nogle er af den mening, at Zetaerne er os, i en fremtid, hvor de i deres fortid har ødelagt deres planet(er), og besluttet sig for at sex og følelser er destruktive, og derfor har klonet rumrejsende kroppe med store mentale evner, men blottet for følelser. Men nu, er de så kommet tilbage i [tiden?] for at skabe hybrider med et følelsesliv. Jeg mener, at sex og følelser ikke nødvendigvis er destruktive og negative, men som alt andet må de læres, og kan blive brugt i det godes, såvel som det ondes tjeneste, og jeg tror at de søger de mest følelsesmæssige personer ud, med det formål at bruge dem til avl. Jeg føler selv, at mine egne sensitive oplevelser ikke ville have været mulige, hvis mine følelser ikke var forankret i hjertecentret, til at drive realisationen af mine tanker.

Ud fra nutidens videnskab, intet at ovenstående er ”officielt” muligt. På trods at det, har jeg set op til tre dusin flyvende tallerkner, rumskibe, sfærer, hatte, cigarer, og jeg ved med sikkerhed, at den teknologi, som vi aldrig havde troet mulig, eksisterer, også her på jorden.
Tror du, at der var kloner før GWB? Det er åbentlyst, at selvom Prescott sympatiserede med tyskerne, så voksede han op i USA, gik på Yale, og finanserede Hitler’s krigsoprustning sammen med Brown, Thatcher og Harriman. Hans kone var en New York mafia gangsters søster. En ting, de alle har til fælles, er deres udprægede selvtjenende og egoistiske polarisering. Udover det, hvad linker da GHWB til George Sherff Sr? Hvis Prescott var identisk med GSSr., hvordan i alverden bar han sig så ad med at skifte identitet fra GSSr. i Tyskland og Prescott i USA?

Tænk over det, og fortæl mig om, hvad du når frem til. Jeg tror at du er på sporet af noget meget vigtigt, men tag dine konklusioner et trin fremad, og tænk over, hved der planlagde hele denne affære, og hvornår. Avanceret videnskab er helt klart involveret. Rejste nutids nazi videnskabsmænd måske tilbage i tiden, for også at ordne Dorothy? Eller var det en egoistisk repti-lizard plan, der daterer 1000 år tilbage i tiden?

Måske stiller jeg ikke de rigtige spørgsmål, eller der er noget, jeg har misforstået, men det er åbenlyst, at det som vi kalder historie, er en historie opfundet til at mislede, men til fordel for hvem? Nancy Lieder nævner Rotchild familien, som dem, der trækker i trådene, mens Robert Shapiro nævner flere egoistiske udenjordiske grupper i strid, og hver med sin personlige agenda.
Udenjordiske fra Orion, Udstødte, etc, hvoraf nogle har været her på jorden tusindvis af år. David Icke fokuserer sig om egoistiske og selv-tjenende reptil grupper, som muligvis har en enorm undergrunds base under London. Fra mit synspunkt, er det en magt pyramide, hvor toppen meget vel stammer fra udenjordiske væsener. I kampen mellem godt og ondt, er det klart at det Ondes pol, arbejder mod kontrol og imperier, mens det Gode arbejder henimod frihed og fleksibilitet. Det Gode arbejder spontant, mens det Onde har brug for at planlægge, muligvis for årtusinder.

Tilfældigvis var min partners nu afdøde bror en autoriseret pilot, og var hyret af David Rockefellar som hans personlig flykaptajn. David vidste aldrig afgangstiderne på forhånd, men gik aldrig ombord, hvis Larry ikke var tilstede, og Larry var givet fuldt herredømme over flyet, så længe David var ombord. Deraf følger, at Janet’s bror Larry fulgte David i tykt og tyndt. På lange 747 flyvninger, efter at David var gået til køjs, blev Larry siddende oppe og drak martinis med Caspar Weinberger etc. Han har fortalt, at han under disse flyvninger var vidne til ondskab som han aldrig før havde troet muligt, hvilket rystede ham i hans inderste kerne. Derefter besluttede han sig for at dø, og døde et år efter [ i 1990rne ]. Det vil måske interessere dig at høre, at Larry var tilstede på en flyvning tur/retur til Maine-Syd Amerika, hvor de hentede Dr. Mengele, som var David’s gæst i USA i tre uger, og var lige ledes til stede ved flyvninger til Canada, Toronto i anden halvdel af halvfjerdserne og begyndelsen af firserne.

Hvad er din mening, om alt dette?

Gordon J. Gianninoto
Sagfører [Connecticut]
ET kontakt
Entreprenør i fliser og sten [Maine]

*Titler på foredrag jeg afholder offentligt.

http://educate-yourself.org/cn/martinbormannphotostocompare02jul07.html
http://educate-yourself.org/cn/mysteryguest1944photo20may07.html

***

Hej Gordon,

Wow, et fascinerende brev. Glad for at du tog dig tid til at skrive.

Du har bragt mange ting op, så lad os tage en ting ad gangen.

Lad mig starte med at understrege, at den mening jeg giver udtryk for her, kun er ren spekulation, intet mere en velovervejet og veluddannet gætteværk. Jeg har ingen, der sidder på skulderen af mig, og hvisker mig i øret, og jeg har ingen små grønne marsmænd, der underviser mig. Jeg kræver ikke, at folk skal tro på det jeg siger; det er kun min personlige mening om tingenes gang.

Klon teknologien stammer fra en udenjordisk kilde. Den hemmelige skyggeregering har samarbejdet med negative udenjordiske væsener, siden Eisenhower underskrev The Grenada Treaty i 1954. Al Bielek hævder at US Navy har været involveret til op over ørene med hemmelig teknologi, siden Philadelphia Eksperimentet i 1943.

Mens dobbeltgængere blev brugt af statsoverhoveder før og under anden verdenskrig, så har klonede individer efter min mening været i brug siden starten af 50rne og frem. Jeg har forstået det således, at de udenjordiske har teknologien til at skabe en voksen menneskelig klon i løbet af 6 måneder, i disse her høje, gennemsigtige og væskefyldte cylindere ombord på deres moderskibe.
Linda Howe nævner i sine bøger om ”alien abduction”, at kontaktpersoner har været vidner til, at ”sjæle” blev overført til sådanne klonede kroppe. Jeg er af den mening, at ikke alle kloner har behov for en sjæl til at eksistere, men de udenjordiske kan helt klart manipulere nogles sjæle ind i en for dem ønsket krop.

Jeg er ikke i tvivl om, at såvel Clinton, som både Bush Jr. og Bush Sr. er kloner. Og hvis vi skal tage Christoper Story’s teori alvorligt, hvilket jeg er yderst fristet til, om at den rigtige amerikanske finansminister Henry Paulson, døde på et hospital sidst i december 2007, efter at være blevet skudt ned, så er den Henry Paulson vi ser nu også en klon.

For at vende tilbage til Prescott Bush og George Sherff: Eric Bermen hævder, at Skorzeny har fortalt ham, at G HW Bush oprindeligt er født George Sherff Jr. i Tyskland, og at George Sherff Sr. var en assistent for Nikola Tesla igennem en lang årrække. Skorzeny fortalte ligeledes Bermen, at GHWB ved flere lejligheder poserede som Tesla’s assistent’s søn op igennem 30rne, og ofte snusede i Tesla’s opfindelser og noter. Tesla kaldte ham ”nysgerrige George”, hvilket dannede grund for den efterfølgende børnebogsserie under titlen George Nysgerrig. Donn Nicoloff er ligeledes af den mening, at Prescott Bush, og Tesla’s assistent George Sherff var en og samme person, men den konklusion er jeg dog ikke enig i.

Prescott Bush’s er officielt født i 1895, og jeg har fundet klare beviser for at Tesla’s assistent George Sherff begyndte at arbejde for Tesla i 1895, hvor han har været omkrig 23-24 år.

Så derfor tror jeg ikke på, at den mand som vi kender som Prescotto Bush var den samme som Tesla’s laboratorie assistent George Sherff. Ud over den åbenlyse aldersforskel på de to mænd, så fremtræder George Sherff i alle rapporter og beretninger som en helt ÆRLIG mand, mens Prescott Bush var en snu og criminel mand hele livet igennem.

Bortset fra det, så er jeg overbevist om, at manden ved siden at den unge fyr i sømandstøjet på det gamle hyttefotografi fra 1938, faktisk er Prescotto Bush. Men det er MIN mening, baseret på fotoet.

Det er ikke noget nogen har fortalt mig. Skorzeny fortalte Eric Bermen, at den unge fyr i midten at hyttefotografiet fra 1938, er George HW Bush (som i følge Skorzeny var født i Tyskland under navnet George Sherff Jr.), og at kvinden som sidder på klaverbænken er ”Mor Sherff”. Heraf må vi KONKLUDERE at kvinden er den unge fyr’s bedstemoder, og at hans fader sidder ved siden af ham. Det er højst sandsynligt at Prescott Bush brugte George Sherff’s navn mens han var i Tyskland. Det er ligeledes sandsynligt, at Prescotto Bush var født med navnet George Sherff i Tyskland, og at hans amerikanske fødselsoplysninger var falske. Det er MERE end sandsynligt, men bortset fra det, har jeg svært ved at tro, at Prescott Bush og Tesla’s assistent George Sherff var en og samme person, uanset hvad Bermen/Skorzeny hævder.

Så til spørgsmålet, om der er kloner involveret i denne historie. Jeg ved det ikke, men er kraftigt i tvivl om det. Jeg tror, at den 37 årige kvinde med brillerne, der poserer på hyttefotoet, er den samme kvinde som poserer med Prescott Bush og George Bush foran flyvemaskinen i 1949. Den samme Dorothy Walker Bush som talte flydende tysk. At rejse frem og tilbage mellem Tyskland og USA var ikke noget problem. Dorothy var rig, og Prescott tjente penge som aldrig før med Harriman Bros, Union Bank, og han var ven med Fritz Thyssen, den tyske bankmand, der finansierede den nazistiske krigsmaskine. De kunne nemt have fløjet til Tyskland, når som helst de havde lyst, eller de kunne meget vel være blevet transporteret af tyske flyvende tallerkner, som var operative så tidligt som i 1934.

Dorothy Wear Walker Bush er ikke Jimmy Walker’s søster. Dorothy’s fader var en rig finans- og forretningsmand ved navn George Herbert Walker, som fik Prescott avanceret fra at være en simpel representant og sælger af bildæk, til at bestride stillingen som invisteringsrådgiver, efter at have giftet sig med Dorothy.

Jimmy Walker’s fader var en irsk immigrant, ved navn Jimmy H. Walker, en rådsmand fra Greenwich Village, New York.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om ændrede tislinjer. Hvem ved? Om vi befinder os på en ændret tidslinje eller ej, gør ikke den store forskel efter min mening, for vi er her nu engang, og er nødt til at agere inden for rammerne af den.

ZetaTalk er en misinformations filial under CIA/NASA. Mens størstedelen af deres information muligvis er sand, så er DE IKKE TIL AT STOLE PÅ, hvorfor jeg på det kraftigste fraråder dig at tro på noget som helst de siger om noget som helst. Jeg kappede alle broer til og har mistet al tiltro til Zeta Talk i 2003, efter at de TROLIGT HAVDE FORUDSAGT til hele internet verdenen, at den 12 Planet ville komme tilbage i solsystemet og forårsage massive forandringer på jorden samme sommer. Intet skete. Jeg er overrasket for at sige det mildt, over at se at de stadig kører den samme løgn, men blot har rykket den frem til 2012. Det er en Illuminati/militær-kontrolleret Død og Undergang’s operation. Det er på din egen risiko, hvis du tror på, hvad de offentligør på deres site.

Det ville interessere mig meget, at høre mere om Larry og hans oplevelser med David & Company, og om dine bortførelses oplevelser. Måske kan vi få os en længere snak sammen.

Min voice mail er: 949-544-1375

De venligste hilsner
Ken Adachi


© Copyright 2007-2008 Educate-Yourself.org  All Rights Reserved.Free Newsletter

Email Address:


Join the Educate-Yourself Discussion Forum

All information posted on this web site is the opinion of the author and is provided for educational purposes only. It is not to be construed as medical advice. Only a licensed medical doctor can legally offer medical advice in the United States. Consult the healer of your choice for medical care and advice.